FC2ブログ
baaa.jpg cyuou.jpgnankan256.jpgbobobob.jpg A2.jpg525×360勝ち組 (1)191987.png

川崎競馬場データ

kage

2012/04/30 (Mon)

川崎競馬場データ

馬番 川崎1400m
勝率 連対率 3着内率
1 11.0% 21.0% 35.7%
2 11.2% 18.7% 28.1%
3 7.0% 16.5% 26.0%
4 9.6% 19.6% 30.7%
5 10.9% 23.7% 32.1%
6 11.8% 19.2% 28.4%
7 7.5% 17.2% 26.1%
8 11.7% 16.9% 22.9%
9 8.8% 17.6% 26.0%
10 7.1% 13.3% 22.0%
11 4.3% 17.3% 24.0%
12 5.2% 14.4% 19.0%

馬番 川崎1500m
勝率 連対率 3着内率
1 12.3% 20.1% 27.0%
2 9.9% 18.6% 26.9%
3 7.4% 18.6% 26.9%
4 9.9% 14.9% 25.2%
5 8.6% 16.4% 27.5%
6 8.6% 17.6% 25.0%
7 9.9% 18.9% 25.1%
8 4.1% 14.9% 22.7%
9 7.1% 13.9% 19.7%
10 8.9% 18.6% 25.7%
11 4.2% 8.8% 15.3%
12 4.9% 10.3% 17.2%
13 4.2% 11.9% 20.8%
14 7.3% 10.6% 20.3%

馬番 川崎1600m
勝率 連対率 3着内率
1 3.1% 13.8% 23.3%
2 6.9% 16.9% 30.0%
3 9.4% 18.1% 30.0%
4 10.6% 18.6% 26.7%
5 13.7% 18.6% 27.3%
6 7.6% 14.6% 20.4%
7 10.7% 20.8% 26.4%
8 10.8% 19.0% 27.8%
9 5.8% 13.0% 19.5%
10 6.7% 16.8% 23.5%
11 6.3% 14.1% 23.2%
12 5.4% 9.3% 11.6%
13 4.6% 7.4% 13.0%
14 5.7% 14.8% 21.6%
関連記事

大井競馬場データ

kage

2012/04/30 (Mon)

大井競馬場のデータ

馬番 大井1200m
勝率 連対率 3着内率
1 6.9% 14.4% 20.0%
2 7.7% 14.4% 24.3%
3 6.7% 13.1% 19.6%
4 9.6% 18.4% 27.1%
5 9.0% 16.9% 23.8%
6 5.9% 15.5% 21.6%
7 7.2% 15.5% 20.6%
8 7.0% 14.9% 22.4%
9 8.4% 14.7% 23.9%
10 8.9% 15.3% 23.1%
11 7.9% 15.3% 24.3%
12 5.6% 11.8% 21.6%
13 6.4% 16.3% 25.1%
14 9.4% 16.0% 22.5%
15 13.0% 13.0% 13.0%
16 5.0% 20.0% 20.0%


馬番 大井1400m
勝率 連対率 3着内率
1 7.3% 12.6% 19.5%
2 7.6% 14.5% 23.7%
3 8.0% 15.6% 22.4%
4 8.0% 16.0% 20.9%
5 7.7% 17.0% 27.0%
6 6.1% 16.9% 23.4%
7 8.8% 17.3% 21.9%
8 7.8% 14.4% 24.5%
9 4.7% 11.8% 20.1%
10 9.6% 16.0% 27.6%
11 7.1% 15.4% 22.8%
12 7.7% 14.1% 21.4%
13 9.4% 18.8% 28.2%
14 7.2% 14.5% 17.5%
15 25.0% 37.5% 37.5%
16 0.0% 0.0% 12.5%


馬番 大井1500m
勝率 連対率 3着内率
1 4.0% 10.7% 18.0%
2 9.3% 18.0% 28.7%
3 10.6% 20.5% 32.5%
4 12.8% 19.5% 26.2%
5 6.0% 15.3% 26.7%
6 9.3% 16.7% 25.3%
7 9.9% 15.2% 25.2%
8 6.1% 15.5% 22.3%
9 9.7% 17.4% 24.3%
10 9.0% 14.9% 23.1%
11 5.7% 17.2% 20.5%
12 9.3% 16.8% 24.3%
13 3.5% 14.0% 20.9%
14 5.1% 15.3% 18.6%


馬番 大井1600m
勝率 連対率 3着内率
1 3.9% 13.0% 20.1%
2 10.9% 16.7% 21.8%
3 8.9% 16.7% 26.1%
4 8.9% 15.6% 25.7%
5 10.9% 19.4% 25.6%
6 7.4% 16.8% 25.4%
7 9.1% 18.2% 25.7%
8 6.7% 20.1% 29.1%
9 8.0% 15.3% 23.3%
10 7.9% 14.6% 24.3%
11 9.2% 18.4% 26.7%
12 5.1% 11.9% 20.5%
13 6.5% 13.8% 20.3%
14 9.3% 14.4% 25.8%
15 8.3% 12.5% 16.7%
16 5.0% 10.0% 15.0%


馬番 大井1800m
勝率 連対率 3着内率
1 4.8% 9.5% 10.7%
2 5.9% 16.5% 21.2%
3 3.5% 9.4% 17.6%
4 4.7% 14.0% 19.8%
5 7.0% 14.0% 27.9%
6 12.9% 18.8% 27.1%
7 9.3% 18.6% 24.4%
8 9.5% 15.5% 26.2%
9 14.3% 19.0% 28.6%
10 10.1% 19.0% 24.1%
11 8.9% 19.0% 29.1%
12 5.6% 11.1% 19.4%
13 1.7% 10.0% 21.7%
14 8.7% 21.7% 23.9%
15 0.0% 0.0% 10.5%
16 5.9% 17.6% 23.5%
関連記事

船橋競馬場データ

kage

2012/04/30 (Mon)

船橋競馬場データ

馬番 船橋1000m
勝率 連対率 3着内率
1 6.7% 12.0% 24.0%
2 14.3% 19.5% 36.4%
3 10.7% 13.3% 20.0%
4 14.3% 23.4% 37.7%
5 10.4% 28.6% 37.7%
6 11.8% 17.1% 27.6%
7 1.4% 14.3% 21.4%
8 10.9% 29.7% 37.5%
9 3.6% 19.6% 26.8%
10 7.8% 17.6% 23.5%
11 4.5% 18.2% 29.5%
12 5.9% 8.8% 11.8%
13 14.3% 14.3% 19.0%
14 40.0% 40.0% 50.0%

馬番 船橋1200m
勝率 連対率 3着内率
1 8.7% 16.4% 27.2%
2 11.3% 20.6% 28.9%
3 10.6% 20.2% 29.8%
4 13.1% 22.2% 33.3%
5 8.6% 19.3% 30.5%
6 9.2% 23.6% 33.8%
7 7.1% 17.9% 25.0%
8 7.9% 14.7% 23.6%
9 7.8% 16.1% 22.2%
10 7.5% 14.3% 21.1%
11 6.7% 16.1% 25.5%
12 10.0% 14.2% 24.2%

馬番 船橋1500m
勝率 連対率 3着内率
1 9.3% 14.3% 20.0%
2 5.8% 15.9% 27.5%
3 17.4% 25.4% 34.8%
4 9.4% 18.7% 28.1%
5 7.1% 19.9% 29.8%
6 8.8% 26.3% 36.5%
7 9.4% 21.0% 29.0%
8 5.4% 16.3% 27.1%
9 14.4% 16.9% 28.8%
10 7.9% 19.8% 28.7%
11 10.7% 17.9% 27.4%
12 10.6% 18.2% 25.8%

馬番 船橋1600m
勝率 連対率 3着内率
1 10.5% 20.5% 27.5%
2 8.8% 15.3% 25.9%
3 7.1% 15.3% 23.5%
4 11.4% 21.6% 31.1%
5 10.1% 21.9% 32.5%
6 9.6% 20.4% 29.9%
7 6.8% 13.6% 22.2%
8 5.1% 14.6% 27.4%
9 11.3% 16.0% 22.7%
10 6.7% 13.3% 22.2%
11 7.1% 15.9% 18.3%
12 7.1% 16.1% 24.1%
13 6.4% 11.7% 17.0%
14 8.1% 17.6% 23.0%
関連記事

浦和競馬場データ

kage

2012/04/30 (Mon)

浦和競馬場馬番別データ


馬番 浦和1300m
勝率 連対率 3着内率
1 6.3% 20.8% 27.1%
2 16.3% 18.4% 26.5%
3 6.3% 18.8% 27.1%
4 10.2% 12.2% 24.5%
5 10.2% 16.3% 24.5%
6 8.3% 12.5% 20.8%
7 4.2% 16.7% 29.2%
8 10.6% 25.5% 36.2%
9 15.2% 19.6% 37.0%
10 10.3% 33.3% 43.6%
11 10.7% 28.6% 35.7%

馬番 浦和1400m
勝率 連対率 3着内率
1 10.1% 19.4% 30.2%
2 8.7% 19.8% 30.2%
3 8.6% 16.6% 24.8%
4 10.8% 16.7% 25.0%
5 9.4% 17.8% 24.7%
6 11.1% 22.1% 31.5%
7 6.9% 17.9% 27.9%
8 9.5% 17.6% 26.1%
9 6.1% 12.1% 22.1%
10 10.4% 18.9% 25.9%
11 8.1% 18.7% 24.4%
12 5.3% 12.8% 23.0%

馬番 浦和1500m
勝率 連対率 3着内率
1 8.1% 17.9% 26.0%
2 14.5% 25.8% 37.1%
3 10.5% 21.0% 29.0%
4 14.5% 24.2% 33.1%
5 9.7% 21.8% 30.6%
6 7.3% 15.3% 24.2%
7 4.1% 13.9% 23.8%
8 9.8% 16.4% 25.4%
9 5.0% 11.7% 20.0%
10 4.5% 10.9% 17.3%
11 11.5% 18.8% 27.1%
12 6.1% 13.4% 24.4%

馬番 浦和1600m
勝率 連対率 3着内率
1 20.3% 43.5% 55.1%
2 15.5% 35.2% 50.7%
3 14.1% 23.9% 38.0%
4 12.7% 25.4% 36.6%
5 11.4% 22.9% 28.6%
6 8.5% 14.1% 19.7%
7 7.2% 10.1% 18.8%
8 3.0% 6.0% 19.4%
9 3.0% 7.6% 15.2%
10 5.2% 12.1% 22.4%
11 4.2% 6.3% 8.3%
関連記事
Google+